Aby w codzienności przeżywania dramatu Miłości rozciągniętej na krzyżu bólu i cierpienia, beznadziei ciszy grobu przyszła
WIELKA RADOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA,
które jest śmiercią zadaną śmierci,
zwycięstwem ŻYCIA
i nadzieją dla nas.
Błogosławionych Świąt!

życzenia-1