Jak możesz pomóc

Roczne w hospicjum opiekujemy się ponad 250 chorymi. Nasza opieka jest bezpłatna i staramy się pomóc każdemu, kto tego potrzebuje, niestety kontrakt z NFZ pokrywa jedynie część kosztów. Pozostałe koszty opieki nad chorymi pokrywane są ze środków własnych i wpłat Darczyńców.

Tak wiele zależy od Ciebie i tak wiele jest sposobów, aby wesprzeć hospicjum: