Jak możesz pomóc

Roczne w hospicjum opiekujemy się ponad 250 chorymi. Nasza opieka jest bezpłatna i staramy się pomóc każdemu, kto tego potrzebuje, niestety kontrakt z NFZ pokrywa jedynie część kosztów. Pozostałe koszty opieki nad chorymi pokrywane są ze środków własnych i wpłat Darczyńców.

Tak wiele zależy od Ciebie i tak wiele jest sposobów, aby wesprzeć hospicjum:

1. Przekaż darowiznę:

Hospicjum im. bł. S. Bernardyny Jabłońskiej
32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1c
nr konta: 34 1020 2892 0000 5302 0017 7691
z dopiskiem: darowizna dla hospicjum na działalność statutową


2. Zaproś przedstawicieli hospicjum do przeprowadzenia kwesty:

podczas uroczystości lokalnych czy rodzinnych (np. koncerty, pogrzeby, śluby).


3. Dołącz do wolontariatu

Zapraszamy do kontaktu: tel.: 532 513 435, e-mail: wolontariat.hospicjum.miechow@caritas.pl
Zacznij dziś, bo czas to Miłość!


4. Włącz się w akcję Pola Nadziei

 


5. Opowiedz o idei hospicyjnej krewnym i znajomym

 


6. Przekaż 1% podatku

z dopiskiem: KRS 0000198087
pod pozycją 303 cel szczegółowy: dla hospicjum w Miechowie

*Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się nas wesprzeć!