Wolontariat

„Lubię bezinteresowność
– tak dla Boga,
jak dla ludzi.
Wiem, żem od Boga to wszystko za darmo otrzymała

Bł. siostra Bernardyna Jabłońska

DSC_0489

Wolontariat rozumiany jako dobrowolna, świadoma i bezpłatna działalność na rzecz innych osób, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Formy wolontariatu w nasDSC_0101zym hospicjum:

wolontariat opiekuńczy – to niesienie bezpośredniej pomocy i wsparcia choremu
i jego rodzinie, towarzyszenie pacjentowi, organizowanie czasu wolnego. Mogą go realizować osoby pełnoletnie, które ukończyły szkolenie dla wolontariuszy opiekuńczych. 

wolontariat specjalistyczny – podejmowany przez osoby pełnoletnie mające uprawnienia do wykonywania konkretnych zawodów (np. lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, prawnik, psycholog, fryzjer, mechanik itp.), na rzecz hospicjum, chorych i ich rodzin. Zakres obowiązków wolontariusza specjalistycznego ustala osoba na stanowisku kierowniczym w porozumieniu z koordynatorem wolontariatu.

wolontariat organizacyjny – polegający na udzielaniu pomocy w codziennym funkcjonowaniu placówki, organizacji cyklicznych wydarzeń na terenie hospicjum, w pracach biurowych, porządkowych, renowacyjnych itp. Mogą go realizować osoby pełnoletnie i niepełnoletnie pod kierunkiem opiekuna.

DSC_0375– wolontariat akcyjny – to włączanie się w organizację akcji i/lub ich przeprowadzanie, które mają na celu działania edukacyjne, informacyjne, kulturalne oraz pozyskiwanie środków finansowych na rzecz hospicjum (np. Pola Nadziei). W tym rodzaju wolontariatu mogą podejmować współpracę na uzgodnionych z koordynatorem warunkach członkowie Szkolnych Kół Caritas i innych formalnych i nieformalnych grup wolontaryjnych w szkołach, parafiach czy instytucjach. Mogą go realizować osoby pełnoletnie i niepełnoletnie pod kierunkiem opiekuna.

Tak wygląda droga, by zostać Wolontariuszem naszego Hospicjum:

zostań wolontariuszem w hospicjum w miechowie


Koordynator wolontariatu hospicyjnego:
Kacper Idzik
Nr Tel.: +48 532 513 435,
e-mail: wolontariat.hospicjum.miechow@caritas.pl

Pn. 08:00 – 16:00
Wt. 8:00 – 16:00
Śr. 8:00 – 16:00
Cz. 8:00 – 16:00
Pt. 8:00 – 16:00


Regulamin Wolontariatu Hospicyjnego w Caritas Diecezji Kieleckiej do pobrania (tutaj)