Hospicjum stacjonarne

Miechowskie Hospicjum powstało dzięki inicjatywie społecznej zapoczątkowanej przez Fundację Ziemi Miechowskiej, popieranej przez władze samorządowe Miechowa w porozumieniu z Caritas Diecezji Kieleckiej.
Hospicjum swoją działalność rozpoczęło 27 sierpnia 1998 roku, dysponując przez 15 lat 16 miejscami. Liczba pacjentów z roku na rok wzrastała, chorzy kierowani byli z coraz odleglejszych terenów czemu sprzyjał brak rejonizacji. Potrzeba zwiększenia ilości łóżek adekwatnie do liczby zgłaszanych Pacjentów zrodziła myśl o rozbudowie Hospicjum.
To pragnienie przybrało realną formę nowego budynku, który powstawał w latach 2009-2012. Wartość inwestycji przekroczyła 1,5 mln zł. Pieniądze zostały pozyskane między innymi z Urzędu Marszałkowskiego, ponad 800 tys. otrzymaliśmy z  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostałą sumę dołożyła gmina Miechów i Caritas. Wyposażenie obiektu było możliwe dzięki pieniądzom zebranym  w akcjach: „Pola Nadziei”, na Balach Charytatywnych jak również od licznych sponsorów i darczyńców.
W nowej części obiektu powstały dwu- i trzyosobowe pokoje dla chorych, gabinet lekarski, dyżurki pielęgniarskie, gabinet psychologa i pracownika socjalnego, gabinet Hospicjum Domowego. Urządzone została: jadalnia, świetlica i zaplecze socjalne oraz „Pokój Pożegnań”. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Hospicjum stacjonarne obejmuje swoich pacjentów opieką całodobową i bezpłatną.

W skład zespołu terapeutycznego wchodzą: lekarze, pielęgniarki, opiekunki chorych, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psycholog, kapelan. Ważną rolę spełniają też wolontariusze, nad którymi czuwa koordynator wolontariatu.

Koncentrujemy się przede wszystkim na zwalczaniu bólu, leczeniu objawowym dolegliwości somatycznych, łagodzeniu cierpień psychicznych i duchowych oraz wspieraniu bliskich chorego w czasie choroby i w czasie osierocenia.


Warunki objęcia opieką

  • zakończone leczenie przyczynowe (w przypadku choroby onkologicznej) – wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy (pacjenta) jednostki chorobowej nierokującej nadziei na wyleczenie; w przypadku pacjentów posiadających kartę DILO-zakończone leczenie potwierdzone wpisem w karcie DILO
  • zgoda pacjenta na objęcie opieką przez hospicjum stacjonarne
  • ksero dowodu osobistego i dowodu ubezpieczenia
  • karty informacyjne o przebiegu dotychczasowego leczenia
  • wypełnione skierowanie do hospicjum (do pobrania tutaj)

W sprawie przyjęcia do hospicjum prosimy kontaktować się telefonicznie:

41 38 310 38

608 676 624