Klauzula informacyjna dla darczyńców

Caritas

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Caritas Diecezji Kieleckiej informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Diecezji Kieleckiej reprezentowana przez jej Dyrektora z siedzibą 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Anna Masierak, kielce@caritas.pl,
  tel. 41 344 52 82 w. 225;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji zadań statutowych Caritas – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • kontaktu, na podst. art. 6 ust. 1 lit. b,
 • wysłania podziękowań, na podst. art. 6 ust. 1 lit. a;
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 2. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu;
 3. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
 4. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 5. dane nie będą poddane profilowaniu;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne.