Podsumowanie akcji eko-posłanie

eko posłanie

 

Za nami akcja Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach dla podopiecznych naszego hospicjum. „Eko-posłanie” to zamysł zbiórki niepotrzebnej pościeli, by ekologicznie wykorzystać ją na podkłady dla naszych pacjentów. Dobroć ludzka nie zna granic – udało się zebrać łącznie 4006 sztuk , które trafiały do biura DCW lub bezpośrednio do hospicjum. Zaangażowało się tak wiele osób, instytucji i organizacji! Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.

 

 

 

 

Nasze działanie miało wymiar miłosierny i ekologiczny.
W akcję włączyli się m.in.:
– Szkoła Podstawowa w Słomnikach
– Szkoła Podstawowa w Mniowie
– Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach
– Szkoła Podstawowa w Krajnie
– Szkoła Podstawowa w Polichnie
– Szkoła Podstawowa nr 4 w Kielcach
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Kielcach
– Szkoła Podstawowa w Cieślach
– Szkoła Podstawowa nr 34 w Kielcach
– I Społeczna Szkoła Podstawowa w Kielcach
– Szkoła Podstawowa w Strawczynie
– Dzienny Dom Seniora+ w Jędrzejowie
– Szkoła Podstawowa nr 39 w Kielcach
– Szkoła Podstawowa w Porzeczu
– Szkoła Podstawowa w Brzegach
– Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach
– Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej
– Szkoła Podstawowa w Poskwitowie
– Koło Gospodyń Wiejskich w Poskwitowie
– Szkoła Podstawowa w Iwanowicach
– Szkoła Podstawowa w Michałowicach
– Stowarzyszenie Nadzieja Michałowic
– Parafia pw. NMP Królowej Polski w Michałowicach
– Koło Gospodyń Wiejskich w Iwanowicach
Ogrom ludzkiego dobra ubogaca całą naszą wspólnotę hospicyjną. Zwykłe rzeczy stają się niezwykłe i to jest największy sukces każdej akcji – choć liczby robią wrażenie. Dziękujemy, że jesteście, pomagacie i otwieracie się na drugiego człowieka – człowieka cierpiącego.