Duchowa Adopcja naszego HOSPICJUM

Zbliża się 11 lutego, czyli Światowy Dzień Chorego. W naszej placówce co roku ten dzień jest szczególny. Tym razem zapraszamy do włączania się w akcję Duchowej Adopcji Chorych i opiekujących się cierpiącymi w naszym Hospicjum. Szczegóły poniżej.

Jak można włączyć się w akcję?

Modlimy się za CHORYCH i OPIEKUJĄCYCH SIĘ cierpiącymi przez cały dzień, czyli 11 Lutego 2023 r. w Światowy Dzień Chorego. Można te intencję polecać Panu Bogu własnymi słowami, albo poprzez zaproponowaną przez nas formę modlitwy (treść poniżej).

TO AKCJA DLA KAŻDEGO, kto chce i może nas wesprzeć poprzez modlitwę. Poprzez akcję budujemy piękną modlitewną wspólnotę, wspierających HOSPICJUM w MIECHOWIE – wszystkim włączającym się DZIĘKUJEMY!

W razie jakichkolwiek wątpliwości można dzwonić pod numer telefonu: 532 513 435 lub pisać na maila: wolontariat.hospicjum.miechow@caritas.pl

MODLIWA ZA CHORYCH
Panie Jezu, który z miłości do mnie wycierpiałeś tak wiele; w pokoju ducha i bez wahania oddałeś za mnie swoje cenne życie, proszę Cię o łaskę znoszenia cierpienia z miłości do Ciebie i pełnym zjednoczeniu z Tobą, by wszystko co mnie spotyka Tobie przynosiło chwałę i do Ciebie mnie przybliżało. Amen.

MODLITWA ZA OPIEKUJĄCYCH SIĘ CHORYMI
Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią dla cierpiących. Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od wszystkiego złego we wszelkich ich pracach. Daj im siłę moralną i fizyczną, aby sumiennie spełniali swe posłannictwo w imię Boga, który jest najwyższym lekarzem i uzdrowicielem. Amen.