Podziękowanie za „Pola Nadziei”

Festyn zawsze jest podziękowaniem, ale nie udało by się go zorganizować, gdyby nie wsparcie wielu ludzi, instytucji i firm. Dziękujemy za Państwa wrażliwość na innych i chęć pomocy.

Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom Hospicjum w Miechowie zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia jak również obsługę zaplanowanych atrakcji.

Natalia Dziubdziela zadbała, by całość wydarzenia uwiecznić na zdjęciach, za co po raz kolejny jesteśmy wdzięczni.

Pośród alejek parku można było spotkać kucyka Konwalię – pierwszego wolontariusza zwierzaka. Konik za swoją pracę nie pobierał pieniędzy – wszystkie datki do puszki przeznaczył na chorych i cierpiących w hospicjum. Dziękujemy Państwu Mider.

Stałą tradycją stały się odwiedziny Pana Dariusza Janoszki, który co roku serwuje dla wszystkich watę cukrową.

Był z nami Kubuś Puchatek (odwiedził nas z prosto z Sali Zabaw RIO w Miechowie), który dumnie szedł z nami w „żonkilowym” marszu nadziei i rozdawał podarowane przez Pana Norberta Grędę odblaskowe opaski a później zabawiał uczestników festynu.

Dużym wsparciem była dla nas firma „Społem” Powszechna Spółdzielnia w Miechowie. Jesteśmy wdzięczni za podarowane chleby, soki, soczki itp. Dużą wrażliwością wykazał się Pan Jan Wołoch, i Państwo Sadowy. Pierwszy zaopatrzył naszą Stołówkę Caritas w mięso, a Państwo Sadowy w kapustę z czego później przygotowany został bigos. Pomocy materialnej udzielił nam także Pan Sławomir Byczek, który regularnie dzieli się dobrem.

Jak co roku mogliśmy liczyć na pomoc ze strony Centrum Kultury i Sportu w Miechowie. Zespół wraz z Panią Dyrektor wspierali nasze przygotowania, nagłośnili imprezę. W trakcie trwania imprezy pojawili się przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Miechowie z pokazem edukacyjnych możliwości.

Urząd Gminy i Miasta Miechów jest nam przychylny zawsze. To jest wartość sama w sobie, za którą składamy PODZIĘKOWANIA na ręce Burmistrza – Pana Dariusza Marczewskiego. Urząd był fundatorem vouchera o wartości 1500 złotych na zakup roweru – głównej nagrody w zabawie „Szczęśliwy numerek”.

Pięknym gestem wsparcia i współpracy była prezentacja oraz obecność całego zespołu Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas w Miechowie i Dziennego Domu Senior Plus Caritas w Miechowie. W tym roku dołączyło do nas Koło Gospodyń Wiejskich „Sasanki” z Mniowa, którym wysyłamy DZIĘKUJĘ!

Dzięki Wam wszystkim, naprawdę możemy więcej a tegoroczne hasła akcji „Pamiętaj, że jesteśmy” nabiera głębszego znaczenia.