Dzień Skupienia ZPO-L Caritas w Miechowie

W dniu 20 marca 2024 roku odbyło się wyjątkowe wydarzenie dla pracowników i podopiecznych Zespołu Placówek Opiekuńczo-Leczniczych Caritas w Miechowie. Dzień Skupienia, poprowadzony przez ojca Rafała Ścibiorowskiego, Opata wspólnoty cysterskiej w Jędrzejowie, okazał się nie tylko momentem refleksji, ale także inspiracją do dalszej pracy i rozwoju duchowego.

W trakcie tego wyjątkowego dnia uczestnicy mieli okazję wysłuchać inspirującej konferencji oraz wziąć udział w uroczystej Mszy świętej. Dostępna była możliwość spowiedzi świętej, co stanowiło ważny element duchowego spotkania.

Tematem przewodnim Dnia Skupienia był głęboki związek pomiędzy chorym a jego opiekunem, a także właściwe podejście do choroby i osoby chorej. Ojciec Rafał podzielił się swoim doświadczeniem duszpasterskim jako kapelana osób borykających się z chorobą oraz ich najbliższych. Ważnym punktem sesji była również rola osób towarzyszących chorym i sposób radzenia sobie z trudnościami, z jakimi się zmagają.

Cały dzień, pomimo obowiązków dla pracowników był nie tylko okazją do refleksji nad znaczeniem opieki i wsparcia dla osób chorych, lecz także do wzmocnienia więzi społeczności oraz zaangażowania w dalszą pracę na rzecz potrzebujących.

To wydarzenie stanowiło czas duchowego wzmocnienia, ale także inspirację do kontynuacji misji zapewniania wsparcia i opieki osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach. Zespół Placówek Opiekuńczo – Leczniczych Caritas w Miechowie to wspólnota ukierunkowana na pomoc człowiekowi w szerokim zakresie wsparcia, dlatego ubogacenie duchowe daje możliwość ciągłego wyciągania ręki do człowieka chorego, głodnego, samotnego i takiego, który szuka pomocy.