Życzymy Wam!

Miechów _ Kartka Wielkanoc (1)

 

Za chwilę przyjdzie Pan, w postaci Chleba

„Kiedy słowo NADZIEJA nabiera głębszego sensu a wiara daje poczucie radości…”

A L L E L U J A !