Dzień Chorego w Hospicjum

Piątek 11 lutego 2022 r., we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodziliśmy 30. Światowy Dzień Chorego pod hasłem “Trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią”. W naszym Hospicjum co dzień szczególny.

Obchody Światowego Dnia Chorego rozpoczęliśmy od Mszy Świętej pod przewodnictwem Ks. dr Stanisława Słowika – dyrektora Caritas Kieleckiej i Ks. Andrzeja Satro – kapelana hospicyjnego, modliliśmy się za wszystkich chorych i tych, którzy na co dzień posługują człowiekowi cierpiącemu fizycznie, psychicznie i duchowo.

Pięknym momentem było indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem czyli tzw. błogosławieństwo lourdzkie. Każdy z wiernych mógł skorzystać z namaszczenia olejami świętymi.

Chorzy w Hospicjum, od całego personelu otrzymali kwiat róży, jako symbol miłości i wyraz troski, że w cierpieniu nie są sami, bo są WAŻNI – każdego dnia! Dziękujemy wszystkim za współtowarzyszenie i wsparcie, które czujemy. Bardzo jesteśmy wdzięczni za udział w akcji #DuchowaAdopcja Pacjenta naszego Hospicjum. Choć trudno określić zasięg Waszej modlitwy, to jesteśmy przekonani, że stworzyliśmy wspaniałą WSPÓLNOTĘ, którą widać w przestrzeni wirtualnych deklaracji, tych przekazywanych w codziennych spotkaniach i wiadomościach „MODLIMY SIĘ”.

Każdy najmniejszy uśmiech Chorego jest warty największego zaangażowania, bo to nasze Siostry i nasi Bracia!