Wolontariusze gotowi do pomocy

Szkolenie wstępne dla kandydatów na Wolontariusza odbyło się 3 października 2022 roku w sali konferencyjnej Hospicjum. Zaplanowane spotkanie rozpoczęło się równo o godz. 16:00.

Bardzo cieszy nas fakt, że w społeczności miechowskiej nadal nie brakuje ludzi, którzy chcą pomagać i pragną uczyć się jak to robić dobrze. To ważne, by swoją motywację sprawdzić, poznać na nowo swoje zdolności i jak najlepiej wykorzystywać je na co dzień.

– Uczestnicy szkolenia poznawali historię i terminologię wolontariatu oraz dowiedzieli się jakie cechy, motywacje i oczekiwania niesie współczesna działalność wolontaryjna. Co ważne poszerzyli swoją wiedzę nt. wolontariatu: prawach i obowiązkach a także normach zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy otrzymał zaświadczenie.

Mamy nadzieję, że wykorzystacie wiedzę i podzielicie się tym, co najcenniejsze – CZASEM!