Przywitanie Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo-Leczniczych w Miechowie

Dekretem Ks. Jana Piotrowskiego – Biskupa Diecezji Kieleckiej z dniem 22 sierpnia 2022 r. Ksiądz Zbigniew Wójcik został mianowany Dyrektorem Zespołu Placówek Opiekuńczo-Leczniczych Caritas w Miechowie a tym samym Kapelanem Hospicjum i DPS „Dom Kombatanta” w Miechowie. 31 sierpnia 2022 r. odbyło się uroczyste powitanie naszego kapłana.

Dzień uroczystego przywitania rozpoczęliśmy od Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. dr Stanisława Słowika – Dyrektora Naczelnego Caritas Kieleckiej, w której uczestniczyła cała nasza społeczność ZPO-L Caritas w Miechowie. Warto wspomnieć, że koncelebrowali Mszę Świętą: Ks. Franciszek Siarek – Proboszcz parafii Miechów, Ks. Stanisław Latosiński, Ks. Krzysztof Banasik – zastępca Dyrektora Caritas Kieleckiej (głosił kazanie) i oczywiście ks. Zbigniew Wójcik – nowo mianowany Dyrektor ZPO-L Caritas w Miechowie.

Później odbyło się spotkanie z wszystkimi kierownikami Zespołu Placówek Opiekuńczo-Leczniczych Caritas w Miechowie.

Bardzo cieszymy się z obecności i życzymy ks. dyrektorowi obfitych łask Bożych oraz owocnej współpracy z całą wspólnotą tworzącą ZPO-L Caritas Miechów.