Inauguracja Akcji „Pola Nadziei” 2023: „Twój Powiew Nadziei”

Czasem to zwykłe gesty i piękne chwile, które tworzą wyjątkowe wspomnienia. W dniu 27 września 2023 roku, mieliśmy przyjemność zorganizować inaugurację naszej akcji „Pola Nadziei” pod hasłem „Twój Powiew Nadziei”. To wydarzenie nie tylko wprowadziło kolor i życie do naszego Parku Miejskiego w Miechowie, ale także przypomniało nam o wartościach, które są sercem naszej społeczności hospicjum.

Rozpoczęliśmy nasze wydarzenie mszą świętą, którą celebrował Ksiądz Biskup Andrzej Kaleta. To był wyjątkowy moment, który skupił naszą uwagę na wartościach duchowych oraz na potrzebie wsparcia dla osób cierpiących. Po mszy miało miejsce przekazanie nagrody dla Pana Mirosława Grędy, który otrzymał zasłużone wyróżnienie za swoją wieloletnią i bezinteresowną pracę w Hospicjum, jako organista.

W słowach Księdza Biskupa Andrzeja Kalety:

„Dziś, kiedy przeżywamy srebrny jubileusz istnienia tego hospicjum, warto spojrzeć wstecz na te długoletnie lata. 22 sierpnia 1998 roku, biskup ordynariusz diecezji kieleckiej, Kazimierz Ryczan, poświęcił to miejsce, które powstało na terenie części dawnego szpitala św. Anny. To było możliwe dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, współpracy władz lokalnych i dyrekcji Caritas Kieleckiej. Hospicjum to stoi na fundamencie, którego kamieniem węgielnym jest miłość Boga i bliźniego. To dar wielu dobrych serc. To miejsce jest nie tylko ważne na mapie tego regionu, ale także na mapie naszej diecezji.”

Następnie przeszliśmy do Parku Miejskiego, gdzie czekały na nas żonkile, które mieliśmy zaszyć jako symbol nadziei.

Siostra Józefa, kierownik Hospicjum w Miechowie, podzieliła się z nami refleksjami na temat roli hospicjum w życiu naszej społeczności i jej działaniach. Była to ważna chwila, która podkreśliła znaczenie naszej misji.

Pan Kacper Idzik, koordynator wolontariatu w Hospicjum w Miechowie, przedstawił ideę akcji „Pola Nadziei” oraz plany na przyszłość. Zaznaczył daty ważnych wydarzeń, takich jak szkolenia dla wolontariuszy i kursy opieki nad osobą chorą w domu. Następnie koordynator zachęcił wszystkich do udziału w akcji „Twój Powiew Nadziei”, która polegała na rozdawaniu żółtych wiatraczków jako symbolu wsparcia i nadziei.

Na koniec, cebulki żonkili zostały rozdane przedstawicielom organizacji, które wspierają naszą inicjatywę. To była wyjątkowa okazja, aby podziękować wszystkim tym, którzy stanęli u naszego boku w tej szlachetnej misji.

Dziękujemy naszym wspaniałym gościom, którzy uczestniczyli w wydarzeniu, w tym Księdzu Biskupowi Andrzejowi Kaleta i wielu innym dostojnym osobom z naszej społeczności. Dziękujemy także naszym wolontariuszom, którzy poświęcają swój czas i serce dla Hospicjum w Miechowie.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym punktem było wspólne sadzenie żonkili jako symbolu nadziei i jedności. To była chwila, w której mogliśmy razem działać na rzecz dobrego celu.

Zakończyliśmy wydarzenie podziękowaniami dla wszystkich uczestników i z poczuciem spełnienia misji. Inauguracja Akcji „Pola Nadziei” 2023 była wyjątkowym dniem, który przypomniał nam o sile wspólnoty, miłości i nadziei.

Bądźmy razem w tej ważnej misji „Pola Nadziei”. Dzięki Waszemu wsparciu możemy tworzyć piękne chwile i wspomnienia dla tych, którzy potrzebują wsparcia Hospicjum w Miechowie.

Dziękujemy za Waszą hojność i wsparcie!