Wspomnienie i Msza Święta za Zmarłych Podopiecznych Hospicjum

Sobota, 18 listopada 2023 roku to wyjątkowy dzień w życiu Hospicjum: wypełniony modlitwą i szacunkiem dla zmarłych podopiecznych, którzy opuścili nas w okresie od października 2022 do września 2023 roku. Uroczystość rozpoczęliśmy wspomnieniem każdego zmarłego z imienia i nazwiska.

Rozpoczynającej się o godzinie 15:00, Mszy świętej przewodniczył ojciec opat Rafał Ścibiorowski, Słowo Boże wygłosił ojciec Jakub Zawadzki a do koncelebrowanej Eucharystii włączyli się ksiądz Krzysztof Banasik – z-ca Dyrektora Caritas Kieleckiej, ks. Michał Kościański – wikariusz parafii Grobu Bożego w Miechowie oraz ks. Zbigniew Wójcik – Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Leczniczych Caritas w Miechowie.

Podczas Mszy i wspomnień zmarłych, Chór Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie, pod dyrygenturą Alicji Gaweł – Kramarz, niósł swoim śpiewem głęboką refleksję i piękno dla wszystkich obecnych.

Po zakończeniu Mszy Św. każda z rodzin otrzymała symboliczny znicz z cytatem „Kiedy pamięć staje się miłością”, który proponowano zapalić na pomniku zmarłego podopiecznego hospicjum, jako symbol światła i pamięci.

Dla chętnych, istniała możliwość wsparcia hospicjum poprzez zakup płyty z psalmami w przekładzie Jana Kochanowskiego, wydanej przez wspomniany chór.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację wypominek, Mszy świętej i wspólnej modlitwy. Szczególne podziękowania dla pracowników i wolontariuszy hospicjum, którzy przyczynili się do stworzenia wspólnoty modlitewnej, jednoczącej się w pamięci o zmarłych i wsparciu dla rodzin pozostawionych w żałobie.